All for Joomla All for Webmasters

Inovační vouchery Ústeckého kraje 2018

strana 1 z 9

Vítáme vás na formuláři žádosti o Inovační voucher Ústeckého kraje. Vyplňte prosím všechna relevantní pole, po vyplnění klikněte na tlačítko „Uložit a odeslat“. V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na některou z kontaktních osob – informace najdete ve výzvě (www.icuk.cz/inovacni-vouchery).

1. Název projektu

Název projektu(*)
Povinná položka. Nutno vyplnit!

 

2. Žadatel

Název(*)
Povinná položka! Nutno vyplnit!

IČO
Povinná položka. Nutno vyplnit!

DIČ
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Adresa sídla
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Právní forma(*)
Povinná položka! Nutno vyplnit!

Má zaměstnance(*)
Žadatel musí splňovat podmínku: má zaměstnance!

Žadatel musí splňovat podmínku: má zaměstnance!

Adresa provozovny
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Plátce DPH?
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Telefonní kontakt
Povinná položka. Nutno vyplnit!

 

3a. Osoby žadatele -fyzická osoba

Statutární zástupce
Jméno a příjmení
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Funkce
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Kontaktní osoba
Jméno a příjmení
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Funkce
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Telefonní kontakt
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Email
Povinná položka. Nutno vyplnit!

3b. Osoby žadatele - právnická osoba

Statutární zástupce
Jméno a příjmení
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Právní důvod zastoupení
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Osoby s podílem v PO
Jméno a příjmení
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Osoby, v nichž má PO přímý podíl
Jméno a příjmení
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Kontaktní osoba
Jméno a příjmení
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Funkce
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Telefon
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Email
Povinná položka. Nutno vyplnit!

 

4. Činnost žadatele

Hlavní oblast podnikání
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Oblast podnikání, na níž bude směrovat podpora
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Dosavadní činnost v oblasti VVI
Povinná položka. Nutno vyplnit!

 

5. Poskytovatel znalostí

Název
Povinná položka. Nutno vyplnit!

IČO
Povinná položka. Nutno vyplnit!

DIČ
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Adresa, sídlo
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Pracoviště
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Kontaktní osoba
Jméno a příjmení
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Funkce
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Telefon
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Předchozí spolupráce(*)
Povinná položka! Nutno vyplnit!

(Získali jste již někdy inovační voucher Ústeckého kraje na spolupráci s touto výzkumnou organizací?)

 

6. Popis projektu

Cíl projektu
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Popis projektu
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Výstupy projektu
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Využití projektu
Povinná položka. Nutno vyplnit!

 

7. Rozpočet projektu

Celkové způsobilé výdaje Kč (bez DPH)
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Částka kterou zaplatíte výzkumné organizaci

Požadovaná dotace Kč
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Požadovaná dotace Kč
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Podíl dotace v %
Výše požadované dotace může činit max. 70%!

(Výše požadované dotace může činit max. 70%!)

Podíl dotace v %
Výše požadované dotace může činit max. 70%!

(Výše požadované dotace může činit max. 70%!)

Celkové výdaje projektu Kč
Povinná položka. Nutno vyplnit!

(Včetně DPH, případně vč. dalších nezpůsobilých výdajů)

 

8. Harmonogram projektu

Plánované zahájení
Povinná položka. Nutno vyplnit!

Nejdříve po schválení voucheru Radou Ústeckého kraje.
(Předpokládané schválení voucheru Radou Ústeckého kraje 4. dubna 2018)

Plánované ukončení fyzické realizace projektu
Povinná položka. Nutno vyplnit!

(Nejpozději do 31.1.2019)

Plánované předložení závěrečné zprávy
Povinná položka. Nutno vyplnit!

(Do 30 dnů po ukončení fyzické realizace projektu, nejpozději 28. 2. 2019)

 
Po kliknutí na tlačítko "Uložit a odeslat" dojde k uložení Vámi zadaných údajů do databáze a zároveň k odeslání všech údajů na Váš email ......