Rejstřík svazků/společenství obcí

svazek obcí
aktivní
24.09.1999
Tolštejn
Vinařská 32
Jiřetín pod Jedlovou
407 56
69898774
valná hromada
předseda
místopředseda
kontrolní komise

 

 

Osoby vykonávající působnost

Jméno Funkce Datum vzniku funkce Datum zániku funkce
Ing. Roman Forfera
předseda
Ing. Adéla Macháčková
místopředsedkyně

Členské obce

Název IČO Datum vzniku členství Datum zániku členství

Předmět činnosti

Předmět činnosti
Předmětem činnosti svazku je zejména výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráce při rozvíjení činností týkajících se:
a) propagace svazku a jeho zájmového území
b) oblasti sociální péče
c) správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů
d) oblasti rozvoje kultury
e) požární ochrany
f) ochrany veřejného pořádku
g) ochrany životního prostředí
h) rozvoje cestovního ruchu
i) podpory podnikání
j) rozvoje služeb v zájmovém území
k) zajišťování dopravní obslužnosti
l) odvádění a čištění odpadních vod
m) správy majetků obcí, zejména sportovních a kulturních zařízení.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Sbírka listin

Název Příloha Účinnost Od
stanovy I.
08.09.1999
dodatek č. 1 stanov I.
27.04.2012
stanovy II.
27.03.2015