Inovační vouchery Ústeckého kraje 2019

strana 1 z 9

Vítáme vás na formuláři žádosti o Inovační voucher Ústeckého kraje. Vyplňte prosím všechna relevantní pole, po vyplnění klikněte na tlačítko „Uložit a odeslat“. V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na některou z kontaktních osob – informace najdete ve výzvě (www.icuk.cz/inovacni-vouchery).

1. Název projektu

Neplatný vstup

2. Žadatel

Povinná položka! Nutno vyplnit!

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Povinná položka! Nutno vyplnit!

Žadatel musí splňovat podmínku: má zaměstnance!

Žadatel musí splňovat podmínku: má zaměstnance!

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

3a. Osoby žadatele -fyzická osoba

Statutární zástupce
Neplatný vstup

Neplatný vstup

Kontaktní osoba
Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

3b. Osoby žadatele - právnická osoba

Statutární zástupce
Neplatný vstup

Neplatný vstup

Osoby s podílem v PO
Neplatný vstup

Osoby, v nichž má PO přímý podíl
Neplatný vstup

Kontaktní osoba
Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

4. Činnost žadatele

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

5. Poskytovatel znalostí

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Kontaktní osoba
Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Dosavadní spolupráce
Povinná položka! Nutno vyplnit!

Proběhla již dříve s touto VO spolupráce, která byla podpořena Inovačním voucherem Ústeckého kraje?

Neplatný vstup

6. Popis projektu

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

7. Rozpočet projektu

Neplatný vstup

Částka kterou zaplatíte výzkumné organizaci

Požadovaná dotace musí být v rozmezí 50 - 199000 Kč!

Výše požadované dotace může činit max. 70%!

(Výše požadované dotace může činit max. 70%!)

Neplatný vstup

(Včetně DPH, případně vč. dalších nezpůsobilých výdajů)

8. Harmonogram projektu

Neplatný vstup

nejdříve 10. 4. 2019

Neplatný vstup

(Nejpozději do 31.1.2020)

Neplatný vstup

(Do 30 dnů po ukončení fyzické realizace projektu, nejpozději 28. 2. 2020)

Po kliknutí na tlačítko "Uložit a odeslat" dojde k uložení Vámi zadaných údajů do databáze a zároveň k odeslání všech údajů na Váš email ......