Přijímací řízení 2020 - 2021

Elektrotechnika
SPŠ elektrotechnická a zařízení pro DVPP, spol. s r.o., Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec
415 726 003
733 712 250
www.spsezatec.cz
26-41-M/01
denní
10
30.06.2020
13.07.2020
2