Přijímací řízení 2020 - 2021

Sociální činnost
HŠ, OA a SPŠ, Benešovo náměstí 604/1, 415 01 Teplice
608 482 072
www.sostp.cz
75-41-ML/51
denní
3
26.08.2020
31.08.2020
4