Přijímací řízení 2020 - 2021

Lodník
SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Dělnická 825/15, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín
412 535 942
412 535 927
23-65-H/02
denní
23
15.09.2020
22.09.2020
4