Přijímací řízení 2020 - 2021

Zahradník
SŠ zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 405 02 Děčín
412 524 692
www.libverdadc.cz
41-52-H/01
denní
4
29.09.2020
30.09.2020
3