Přijímací řízení 2020 - 2021

Stravovací a ubytovací služby
VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf
412 372 632
Naděžda Jará
www.skolavdf.cz
65-51-E/01
denní
4
16.09.2020
21.09.2020
4