Přijímací řízení 2020 - 2021

Sociální činnost
HŠ, OA a SPŠ, Benešovo náměstí 604/1, 415 01 Teplice
www.sostp.cz
608 482 072
75-41-M/01
denní
2
20.09.2021
23.09.2021
5