Přijímací řízení 2020 - 2021

Reprodukční grafik
SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Jiříkovská 840/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
412 332 320, www.sosmgp.cz
34-53-H/01
denní
5
15.06.2021
18.06.2021
2