Přijímací řízení 2020 - 2021

Ekonomické lyceum
VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZŠ, Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most
417 637 477
608 055 138
www.vos-sosmost.cz
78-42-M/02
denní
12
17.06.2021
18.06.2021
2