Přijímací řízení 2020 - 2021

Sociální činnost
SZŠ, Čsl. mládeže 5/9, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
412 709 351
www.szsdecin.cz
75-41-M/01
denní
15
17.06.2021
18.06.2021
2