Přijímací řízení 2020 - 2021

Šití oděvů
SŠ obchodu a služeb, Alejní 880/12, 415 01 Teplice
774 850 544
774 850 395
www.ststeplice.cz
31-59-E/01
denní
10
11.06.2021
18.06.2021
2