Přijímací řízení 2022/2023

Přijímací řízení 2020 - 2021

Šití oděvů
SŠ obchodu a služeb, Alejní 880/12, 415 01 Teplice
777 850 544
www.ststeplice.cz
31-59-E/01
denní
4
31.08.2022
08.09.2022
3
Školní rok 2022/2023