Tisk

Rejstřík svazků/společenství obcí

svazek obcí
aktivní
03.12.2001
Mikroregion Česká Kalifornie
Trnovany 37
Trnovany
412 01
70947031
valná hromada
předsednictvo
finanční a kontrolní výbor

 

 

Osoby vykonávající působnost

Jméno Funkce Datum vzniku funkce Datum zániku funkce
Martina Čechová
předsedkyně
Mgr. Tomáš Brabec
místopředseda

Členské obce

Název IČO Datum vzniku členství Datum zániku členství

Předmět činnosti

Předmět činnosti
1. Spolupráce a plnění úkolů v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí.
2. Zabezpečování čistoty obce, správa veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálního odpadu a jejich nezávadné zpracování, využití a zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod.
3. Zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti.
4. Spolupráce a plnění v oblasti ochrany ovzduší, úkolů souvisejících se zabezpečením přestavby vytápění nebo ohřevu teplé vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obce.
5. Spolupráce při správě majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních a dalších zařízení.
6. Svazek obcí si může vyhradit jakýkoliv další předmět činnosti.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Sbírka listin

Název Příloha Účinnost Od
zakladatelská smlouva
12.11.2001
stanovy
12.11.2001
stanovy aktuální
01.01.2023