Rejstřík dobrovolných svazků obcí

03.12.2001
Mikroregion Česká Kalifornie
Býčkovice 57
Býčkovice
412 01
70947031
Hana Pawlíková - předseda kontrolního výboru (platnost od: 12.03.2019)
(trvalé bydliště: Skalická 215, Žitenice)

Martina Čechová - místopředseda,k člen kontrolního výboru (platnost od: 29.11.2011)
(trvalé bydliště: Podviní 95, Trnovany)

Věra Petrů - člen kontrolního výboru (platnost od: 12.03.2019)
(trvalé bydliště: Těchobuzice 18, Ploskovice)

Mgr. David Matuška - předseda (platnost od: 12.03.2019)
(trvalé bydliště: Býčkovice 47)
Valná hromada, předsednictvo, finanční a kontrolní výbor.

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
1. Spolupráce a plnění úkolů v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí.
2. Zabezpečování čistoty obce, správa veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálního odpadu a jejich nezávadné zpracování, využití a zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod.
3. Zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti.
4. Spolupráve a plnění v oblasti ochrany ovzduší, úkolů souvisejích se zabezpečením přestavby vytápění nebo ohřevu teplé vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obce.
5. Spolupráce při správě majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních a dalších zařízení.
6. Svazek obcí si může vyhradit jakýkoliv další předmět činnosti.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Platnost Od Platnost Do
zakladatelská smlouva
12.11.2001
stanovy
25.04.2013