Tisk

Rejstřík svazků/společenství obcí

svazek obcí
aktivní
22.03.2002
Mikroregion Hrobčice
Hrobčice 61
Hrobčice
417 57
Rada starostů, předseda, místopředseda, kontrolní orgán - dozorčí rada.

 

 

Osoby vykonávající působnost

Jméno Funkce Datum vzniku funkce Datum zániku funkce
Božena Zemanová
pověřena jednáním za mikroregion

Členské obce

Název IČO Datum vzniku členství Datum zániku členství

Předmět činnosti

Předmět činnosti
1. Účelem založení a budoucího působecní svazku obcí je:
a) prohlubování regionální spolupráce,
b) propagace regionu,
c) ochrana přírody, životního prostředí a kulturního dědictví,
d) koordinace postupu při obnově venkova (účast v Programu obnovy venkova a dalších programech regionální politiky ČR),
e) úsilí o zlepšení životních podmínek pro občany sdružených obcí,
f) podpora podnikání v rámci regionu,
g) podpora rozvoje ekologického zemědělství,
h) podpora vytváření pracovních příležitostí pro občany členů sdružení.
Cílem činnosti svazku obcí bude společný postup obcí v řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR, zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.
2. Plnění účelu shora uvedeného bude svazek obcí dosahovat především: společným projednáváním důležitých společných otázek, shromažďováním prostředků, materiálu, vybavení apod. potřebných ke splněnní společných cílů, výměnou poznatků a zkušeností, společným působením na státní orgány, organizace, včetněorganizací mezinárodních, navazováním potřebných kontaktů, vzájemnou pomocí jednotlivých obcí, zveřejňováním problémů apod.
3. Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové aktivity, které se netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku obcí dbát, aby jejich výsledky byly v souladu se zájmy a záměry svazku obcí jako celku.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Sbírka listin

Název Příloha Účinnost Od
stanovy
27.11.2001
zakladatelská smlouva
27.11.2001