Tisk

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

30.03.2001
Mikroregion Labské Skály
Mírové nám. 280
Jílové
407 01
70909695
Ing. Kateřina Sýkorová, předsedkyně
Jiří Bolík, místopředseda
rada mikroregionu
předseda
místopředseda
dozorčí rada

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
Účelem založení a budoucího působení svazku je:
a) prohlubování regionální spolupráce,
b) propagace regionu,
c) ochrana přírody, životní prostředí a kulturního dědictví,
d) realizace vlastní rozvojové strategie,
e) úsilí o zlepšení životních podmínek pro občany sdružených obcí,
f) podpora podnikání v rámci regionu,
g) podpora vytváření pracovních příležitostí pro občany členů sdružení,
h) realizace společných projektů,
i) zlepšení a zkvalitnění školství v území.

Cílem činnosti svazku obcí je společný postup obcí v řešení a realizaci společné Strategie rozvoje území Mikroregionu Labské skály a dalších Regionálních strategií, na kterých svazek obcí participuje, dále programů regionální politiky ČR, zmnožení prostředků a sil při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Účinnost Od
zakladatelská smlouva
06.03.2001
stanovy
10.10.2017