Tisk

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

10.08.2007
Mikroregion Lesenská pláň
Vysoká Pec 46
Vysoká Pec
431 59
75120372
Milan Čapek - předseda
Ilona Malá, místopředsedkyně
dozorčí rada:
David Kádner, Ilona Malá, Milan Mahušek
valná hromada
předseda
místopředseda
dozorčí rada

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
a) Předmětem činnosti svazku obcí je:
1. Rozvoj cestovního ruchu.
2. Vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj mikroregionu, zlepšení podmínek zaměstnanosti a zlepšení sociálních podmínek pro občany mikroregionu.
3. Společný postup při dosahování ekologické stability v zájmovém území a jeho trvale udržitelného rozvoje.
4. Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.
5. Koordinace obecních územních plánů a území plánování v regionálním měřítku.
6. Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonů státní správy v zájmovém území.
7. Vytváření, zmnožování a správa společného majetku sdružení.
8. Vytváření podmínek pro zajištění a rozvoj komunitního systému péče o zdraví občanů mikroregionu.
9. Podpora vzdělanosti v mikroregionu.
10. Snaha o zachování kulturního dědictví a obnova památek v mikroregionu.
11. Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí.
12. Propagace svazku obcí a jeho zájmového území.
b) Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku obcí dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku obcí jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje valná hromada starostů odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.
c) Svazek obcí je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Účinnost Od
smlouva o založení svazku
21.03.2007
stanovy
21.03.2007