Tisk

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

14.05.2003
Mikroregion Lounské Podlesí
Domoušice č.p.107
Domoušice
439 68
71172777
Zdeněk Kutner, předseda
Ing. Jana Mikovcová, místopředsedkyně
Miroslav Protiva, místopředseda

členové dozorčí rady:
Josef Hajm, Petr Jindřich, Vojtěch Václav Pour

členové kontrolní komise:
Ladislav Andrt, Radek Čečetka, Václav Fryman
valná hromada starostů
předseda svazku obcí
místopředseda svazku obcí
dozorčí rada
kontrolní komise

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
a)
1. Vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj mikroregionu, zlepšení podmínek zaměstnanosti a zlepšení sociálních podmínek pro občany regionu.
2. Společný postup při dosahování ekologické stability v zájmovém území a jeho trvalého rozvoje.
3. Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.
4. Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku.
5. Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonů státní správy v zájmovém území.
6. Vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku.
7. Vytváření podmínek pro zajištění a rozvoj komunitního systému péče o zdraví občanů mikroregionu.
8. Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí.
9. Propagace svazku obcí a jeho zájmového území.

b) Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku obcí dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku obcí jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje valná hromada starostů odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.

c) Svazek obcí je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních předpisů.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Účinnost Od
stanovy
21.03.2003
smlouva o založení svazku
23.03.2003
dodatek stanov č. 2
20.03.2013