Tisk

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

13.03.2000
Mikroregion Milada
Fügnerova 448
Trmice
400 04
70875294
Ing. Magda Pejšová, předsedkyně
Mgr. Jana Oubrechtová,
kontrolor
rada starostů
předseda
kontrolor

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
1) Předmětem činnosti svazku je především vytváření společné dlouhodobé rozvojové strategie v oblastech samostatné působnosti obcí, zvláště v oblastech:
a) podpora rozvoje a restrukturalizace místní ekonomiky,
b) ochrana a zlepšování životního prostředí,
c) obnova a rozvoj kulturních a historických tradic a hodnot, včetně podpory činnosti nevládních neziskových organizací a spolupráce s nimi,
d) další společné aktivity, na nichž se obce dohodnou spolupracovat podle stanoveného postupu,
e) zabezpečování čistoty obcí a likvidace odpadu.

2) Předmětem činnosti svazku obcí je plnění úkolů v oblasti požární ochrany.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Účinnost Od
zápis + stanovy
13.03.2000
smlouva o založ. dodatek
20.12.2001
dodatek č.2
20.12.2001
Dodatek č. 3
23.06.2016
Dodatek č. 4
13.11.2017