Rejstřík dobrovolných svazků obcí

15.03.2016
Cyklostezka Prunéřov - Černovice
Mírové náměstí 1
Kadaň
432 01
04901592
Mgr. Jan Losenický - předseda (platnost od 01.12.2020)
(trvalé bydliště: Koželužská 1513, Kadaň)

Bc. Miroslav Bělský - místopředseda (platnost od 15.03.2016)
(trvalé bydliště: Místo 14, Místo, 431 58)

Ing. Romana Juhová - člen kontrolní komise (platnost od 24.10.2018)

Jitka Bazoniová - člen kontrolní komise (platnost od 24.10.2018)

Anna Zacharová - člen kontrolní komise (platnost od 24.10.2018)
Valná hromada
Předseda, místopředseda
Kontrolní komise

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na vybudování cyklostezky vedoucí z Prunéřova do Černovic spojující všechny členské obce svazku.

Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity svazku byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.

Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Platnost Od Platnost Do
dodatek stanov č. 1
01.12.2020
Stanovy
09.03.2016
Smlouva o zřízení dobrovolného svazku obcí
11.03.2016