Tisk

Rejstřík svazků/společenství obcí

svazek obcí
aktivní
15.03.2016
Cyklostezka Prunéřov - Černovice
Mírové náměstí 1
Kadaň
432 01
04901592
valná hromada
předseda
místopředseda
kontrolní komise

 

 

Osoby vykonávající působnost

Jméno Funkce Datum vzniku funkce Datum zániku funkce
Mgr. Jan Losenický
předseda
01.01.2021
Zdeněk Zachar
místopředseda
19.01.2023

Členské obce

Název IČO Datum vzniku členství Datum zániku členství
Kadaň
00261912
15.03.2016
Místo
00262048
15.03.2016
Málkov
00262013
15.03.2016
Spořice
00262137
15.03.2016
Černovice
00261831
15.03.2016

Předmět činnosti

Předmět činnosti
1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na vybudování cyklostezky vedoucí z Prunéřova do Černovic spojující všechny členské obce svazku.
2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity svazku byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Sbírka listin

Název Příloha Účinnost Od
dodatek stanov č. 1
01.12.2020
stanovy
09.03.2016
smlouva o zřízení DSO
11.03.2016