Tisk

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

29.12.2010
Mikroregion Nechranicko
Libědice 27
Libědice
438 01
70892687
Pavel Kozlík - předseda Jiří Hoření, místopředseda
rada mikroregionu
předseda
místopředseda
revizní skupina

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
Předmětem činnosti svazku obcí je:
a) koordinace územních plánů
b) vytváření, projektování a realizace společných projektů, akcí a aktivit
c) koordinace významných investičních akcí v zájmovém území
d) společný postup při získávání finančních prostředků z různých fondů
e) společná podpora podnikání na území mikroregionu
f) zvýšení atraktivity zájmového území pro investory
g) všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území
h) společný postup při dosahování ekologické stability území
i) snížení nezaměstnanosti na území mikroregionu
j) společná propagace mikroregionu
k) informační a iniciační činnost vůči podnikatelským subjektům a obyvatelům zájmového území.

b) Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy svazku jako celku.

c) Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Účinnost Od
stanovy - změna č. 1 + dodatek ke stanovám č. 1+2
23.10.2009
stanovy
14.12.2000
zakladatelská smlouva
21.12.2000
dodatek ke stanovám č. 3
28.03.2003
dodatek ke stanovám č. 4
30.06.2017