Tisk

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

18.04.2002
Mikroregion Perucko
Oldřichova 49
Peruc
439 07
70966192
Bc. Jiří Čížek, předseda
Jaroslav Vlasák, místopředseda

členové kontrolní komise:
Věra Posledníková, Jana Kalašová, Vladimír Marek
valná hromada
rada
předseda
místopředseda
tajemník
kontrolní komise

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:
a) propagace svazku a jeho zájmového území,
b) koordinace významných investičních akcí v zájmovém území,
c) koordinace územního plánování v zájmovém území.

2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.

3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Účinnost Od
stanovy
28.03.2002
smlouva o založení svazku
28.03.2002
stanovy akt.
21.03.2019