Tisk

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

22.12.2009
Mikroregion Radonicko
Radonice 55
Radonice
431 55
70890960
Bohuslav Kreuz, předseda
Pavel Kozlík, místopředseda
rada svazku
předseda
místopředseda

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
1. Předmětem činnosti je:
a) prosazování zájmů svazku obcí i jednotlivých obcí při řešení rozvoje infrastruktury, výstavby veřejně prospěšných zařízení, řešení dopravní obslužnosti a odpadového hospodářství
b) podpora podnikání ve vymezeném území
c) rozvoj společných tradic, společenského dění, kultury a sportu
d) úsilí o zkvalitnění školství, zdravotnictví a služeb
e) zřizování podnikatelských a nepodnikatelských subjektů určených k dosahování cílů a záměrů svazku
f) za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů týkají jen jedné členské obce, pokud korespondují se zájmy svazku jako celku
g) ostatní výše nespecifikované společné zájmy.

2. Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů obce. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy svazku jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje předseda svazku odpovědné osoby na základě usnesení rady, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.

3. Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Účinnost Od
stanovy + dodatky stanov 1-4
18.12.2000
zakládací smlouva
18.12.2000
dodatek stanov č. 5
06.05.2016
dodatek stanov č. 6
06.05.2016
dodatek stanov č. 7
07.05.2019