Rejstřík dobrovolných svazků obcí

proveden výmaz
16.12.1999
27.06.2012
27.03.2014
Dobrovolný svazek obcí Srpina
Bělušice č.p.64
Most
43401
70229473
Veronika Pochohradská - předseda (platnost do 27.03.2014)
osmičlenný výbor, předseda sdružení, místopředseda, správce majetku

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
1. Shromažďování dat a informací od jednotlivých členských obcí.
2. Zajišťování koncepčních podkladů pro rozvoj a realizaci jednotlivých projektů.
3. Aktivní spolupráce členských obcí při přípravě společných záměrů.
4. Aktivní spolupráce s orgány státní správy a sdruženími působícími v regionu.
5. Spolupráce při realizaci záměrů a tyto financovat ze společných zdrojů, zahrnujících i případné dotace státu.
6. Spolupráce se zahraničními právními subjekty při zajišťování shora uvedeného o předmětu činnosti.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Platnost Od Platnost Do