Tisk

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

20.10.2000
Mikroregion Svornost
Ohníč 30
Ohníč
41765
70873623
Lenka Brandtnerová, předsedkyně
Ing. Barbora Bažantová, místopředsedkyně
shromáždění sdružení
předseda sdružení
místopředseda sdružení
revizní skupina

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
1. Předmětem činnosti je:
a) koordinace postupu při obnově venkova
b) všeobecná ochrana ŽP v zájmovém území
c) společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti
d) koordinace význačných investičních akcí v zájmovém území
e) koordinace obecních územních plánů a územních plánů v regionálním měřítku
f) slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy
g) vytváření, zmnožování a správa společného majetku sdružení
h) zastupování členů sdružení při jednání o společných věcech s třetími osobami
i) zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové a jiné agendy jednotlivých společných akcí.

2. Za předmět činnosti sdružení se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností sdružení dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry sdružení jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje shromáždění odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.

3. Sdružení je oprávněno zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Účinnost Od
zakladatelská smlouva
10.09.2000
stanovy-statut
20.10.2000
dodatek ke statutu č. 2
15.12.2017
dodatek ke statutu č. 1
21.06.2012