Tisk

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

16.08.2005
31.08.2015
08.12.2015
Mikroregion Velkobřezensko
Děčínská 211
Velké Březno
403 23
75048205
Tomáš Pernekr - předseda (platnost od: 31.01.2007)
(trvalé bydliště: Zubrnice č.p. 17, 403 23 Velké Březno)

Petr Hradecký - likvidátor
a) rada starostů;
b) předseda;
c) kontrolor

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
Předmětem činnosti svazku je především vytváření společné dlouhodobé rozvojové strategie v oblastech samostatného působení obcí, zvláště v těchto oblastech:
a) podpora rozvoje a restrukturalizace místní ekonomiky,
b) ochrana a zlepšování životního prostředí,
c) obnova a rozvoj kulturních a historických tradic a hodnot včetně podpory činnosti nevládních neziskových organizací a spolupráce s nimi,
d) další společné aktivity, na nichž se obce dohodnou spolupracovat podle stanoveného postupu.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Účinnost Od
stanovy + zápis
20.07.2005
smlova o zalo. DSO
05.08.2005