Tisk

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

08.02.2000
Mikroregion Žatecko
Postoloprstká 8
Staňkovice
439 49
70805903
Bc. Petr Valenta, MBA, předseda
Ivan Teuber, 1. místopředseda
Jan Horák, 2. místopředseda
sněm svazku
valná hromada starostů
předseda svazku
místopředsedové svazku
tajemník svazku
dozorčí rada

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
1) Vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj mikroregionu, zlepšení podmínek zaměstnanosti a zlepšení sociálních podmínek pro občany mikroregionu.
2) Společný postup při dosahování ekologické stability v zájmovém území a jeho trvalého rozvoje.
3) Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.
4) Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku.
5) Slaďování zájmů a činností místních samospráv, společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území.
6) Vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku.
7) Zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.).
8) Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí.
9) Propagace svazku a jeho zájmového území.

Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje valná hromady starostů odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit. Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Účinnost Od
stanovy
01.02.2000
smlouva o založení sdružení
01.02.2000