Tisk

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

08.07.2010
PODŘIPSKO
Karlovo nám. 21
Roudnice nad Labem
413 01
71234772
Ing. František Padělek, předseda
Marie Cimrová,
místopředsedkyně
valná hromada
předseda svazku
místopředseda svazku
kontrolní výbor
finanční výbor
smírčí komise

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
a) Prosazování společných zájmů v komunální sféře, zejména v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje turistiky, rozvoje sociální a technické infrastruktury a zaměstnanosti.
b) Časová a věcná koordinace významných neinvestičních a investičních akcí v zájmovém území svazku.
c) Tvorba a realizace strategie rozvoje přirozeného spádového území.
d) Propagace a zlepšování celkové image regionu a ztotožnění se obyvatel s venkovským životním prostorem v rámci zájmového území svazku.
e) Společný postup vůči třetím osobám a orgánům státní správy v záležitostech přesahujících svým rozsahem jednotlivé členy svazku.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Účinnost Od
stanovy
08.07.2004
smlouva o založení svazku
19.05.2004
dodatek stanov č. 1 - 5
28.05.2013