Tisk

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

23.11.1995
Sdružení obcí Benešovska
Nám. Míru 1
Benešov nad Ploučnicí
407 22
68954689
Petra Jansa, předseda
Libor Bzura, místopředseda
členská schůze
předseda svazku
místopředseda svazku
revizní komise

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
Obecným předmětem činnosti svazku je koordinace společného postupu členských obcí při realizaci jejich záměrů včetně plánování investičních akcí do budoucna v návaznosti na potřeby celého regionu v souladu s územními plány, rozvoj průmyslových zón, ochrana osob a majetku, prosazování společných zájmů, vytváření předpokladů pro vyvážený rozvoj zájmového území "Sdružení obcí Benešovska" dle strategie rozvoje a jejích priorit (tj. rozvoj sídel, ekonomický rozvoj, aktivizace mikroregionu a rozvoj spolupráce) a dále dle § 50 odst. 1 písm. a) až f) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Účinnost Od
smlouva o založení sdružení
09.11.1995
stanovy
23.11.1900
stanovy 16.09.2016
16.09.2016
dodatek č.1 ke stanovám Sdružení obcí Benešovska
03.01.2020