Tisk

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

24.02.2017
SDRUŽENÍ OBCÍ PERUC A VRBIČANY PRO ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Oldřichova 49
Peruc
43907
05880530
Bc. Jan Vnouček, předseda
Lenka Šilingerová, místopředsedkyně
valná hromada
předseda svazku
místopředseda svazku
kontrolní komise

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
Předmětem činnosti dobrovolného svazku obcí je:
a) Koordinace a součinnost změny projektové dokumentace a inženýrské činnosti přípravy stavby kanalizace a ČOV EO 600 pro Telce (místní část obce Peruc) a obec Vrbičany.
b) Koordinace a součinnost při obstarávání a zajišťování dotačního titulu a vlastních zdrojů na realizaci stavby kanalizace a ČOV EO 600 pro Telce (místní část obce Peruc) a obec Vrbičany.
c) Koordinace a součinnost při výběru dodavatele stavby kanalizace a ČOV EO 600 pro Telce (místní část obce Peruc) a obec Vrbičany, uvedení kanalizace a ČOV EO 600 pro Telce (místní část obce Peruc) a obec Vrbičany do provozu.
d) Koordinace a součinnost při realizaci stavby kanalizace a ČOV EO 600 pro Telce (místní část obce Peruc) a obec Vrbičany.
e) Koordinace a součinnost při kolaudaci realizované stavby kanalizace a ČOV EO 600 pro Telce (místní část obce Peruc) a obec Vrbičany, uvedení kanalizace a ČOV EO 600 pro Telce (místní část obce Peruc) a obec Vrbičany do provozu.
f) Koordinace a součinnosti při provozování kanalizace a ČOV EO 600 pro Telce (místní část obce Peruc) a obec Vrbičany.

Členové svazku se spojují ke společnému zainvestování nehmotných a hmotných investic přípravy, realizace a provozování společné akce, stavby: SDRUŽENÍ OBCÍ PERUC A VRBIČANY PRO ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD.

Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku, nebo hospodárné využívání majetku svazku.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Účinnost Od
stanovy
11.01.2017
smlouva o vzniku DSO
11.01.2017