Rejstřík dobrovolných svazků obcí

12.01.1993
Euroregion Krušnohoří
Divadelní 15
Most
434 01
47324651
Hana Jeníčková, JUDr. - předseda (platnost od: 30.03.2007)
Jiří Hlinka,Ing. - místopředseda (platnost od: 30.03.2007)
Jan Kerner, Ing. - místopředseda (platnost od: 30.03.2007)
a) valná hromada sdružení,
b) rada sdružení,
c) předseda,
d) jednatelství,
c) stálé komise

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
1. Sdružení vyvíjí koordinační, poradenskou a informační činnost k vytváření podmínek přátelské spolupráce subjektů, uvedených v článku I. Stanov, přesahující státní hranice mezi ČR a SRN ve vymezených územích.
2. Činnost uvedená v odst. 1 zahrnuje zejména otázky:
a) ekologické obnovy krušnohorské oblasti, zlepšování přírodních a životních podmínek a řesení problematiky s tím spojené,
b) koncepce územního a regionálního plánování, budování infrastruktury, rozvoj hospodářských sil a pozvednutí a růst životní úrovně v oblasti,
c) rozvoj mezinárodní dopravy v oblasti mezistátních přechodů,
d) rozvoj kulturní spolupráce, vzdělanosti, sportu a turistiky a humanitární pomoci,
e) rozvoj účinných forem spolupráce ve zdravotnictví, při nouzových stavech, živelných pohromách, požární ochraně, při rozvoji komplexního záchranného systému,
f) propagace spolupráce regionů v ČR a SRN tiskem, distribucí a prodejem schválených periodik, informačních brožur a podobných tiskovin.
3. Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být projednány na valné hromadě, aby se k němu mohli zástupci členských měst a obcí vyjádřit.
4. Smlouvu o dílo může sdružení uzavírat vždy jen po předchozím výběrovém řízení, a to s tím zhotovitelem, který nabídne nejlepší podmínky z hlediska kvality, termínu a ceny.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Platnost Od Platnost Do
zápis z ustavujícího zasedání
18.12.1992
stanovy
21.07.2000