Tisk

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

09.03.1994
Sdružení obcí pro nakládání s odpady
Želechovice 48, obec Čížkovice
Lovosice
410 02
46772707
Ing. Petr Medáček, předseda
Lenka Procházková, jednatel
členská schůze
rada
statutární orgán (předseda rady a jednatel)
finanční výbor
kontrolní výbor

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
a) Provozování skládek komunálních odpadů a skládkových dvorů
b) nakládání s odpady
c) nakládání s nebezpečnými odpady
d) využívání skládkového plynu a činnosti s tím související
e) podpora a propagace činností v oblasti nakládání s odpadem a ekologická propagace
f) oblast územního a regionálního plánování
g) zachování a zlepšování životního prostředí
h) rozvoj hospodářství v zájmovém území
i) krajinotvorbu s důrazem na rozvoj infrastruktury pro cestovní a turistický ruch a navazující aktivity.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Účinnost Od
smlouva o založení sdružení
27.01.1994
stanovy 09.03.1994
09.03.1994
stanovy 22.03.2011
22.03.2011
stanovy 23.04.2013
23.04.2013
stanovy 29.11.2022
29.11.2022