Tisk

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

15.12.1999
Sdružení obcí regionu Most - Jih
Lišnice č.p.42
Most
434 01
70226687
Bc. Petr Pillár,
předseda rady
Zdeňka Smetanová, místopředsedkyně rady
rada sdružení
předseda rady sdružení
místopředseda rady sdružení
tajemník sdružení
revizní skupina

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
Společný postup při naplnění úkolů v oblastech vzdělávání, zaměstnanosti, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, zabezpečení čistoty obce, správy veřejné zeleně, veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálního odpadu, jeho nezávadného zpracování, využití nebo zneškodňování, zásobování vodou, čištění odpadních vod, zavádění a rozšiřování, zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, správy majetku obce (místní komunikace, lesy, domovní a bytový fond, sportovní a kulturní zařízení).

Cílem svazku obcí je nalezení společných zájmů k postupnému řešení záležitostí v širších souvislostech a v návaznosti potom podpora konkrétní realizace projektů. Tato iniciativa a cíle jsou založeny na dobrovolnosti a neomezují žádným způsobem vlastní aktivity účastněných směřující mimo oblast svazku obcí.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Účinnost Od
zakladatelská smlouva
09.11.1999
stanovy 09.12.1999
09.12.1999
stanovy 20.12.2005
20.12.2005
dodatek stanov č. 1
27.06.2013
dodatek stanov č.2
27.05.2015