Tisk

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

18.06.2002
Svazek obcí Českého Švýcarska
Růžová 60
Růžová
407 14
72744901
Helena Křížková, předsedkyně
Ing. Ludmila Hejdová, místopředsedkyně
členové kontrolní komise: Ladislava Kotková, Alena Andělová, Ludmila Hluchá
členská schůze
předseda
místopředseda
revizní komise

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
Obecným předmětem činnosti svazku je koordinace společného postupu členských obcí a měst při realitaci jejich záměrů, včetně plánování investičních akcí do budoucna v návaznosti na potřeby celého regionu, rozvoj průmyslových zón, územních plánů, ochrana osob a majetku, prosazování společných zájmů, vytváření předpokladů pro vyvážený rozvoj zájmového území svazku dle strategie rozvoje a jejich priorit (tj. rozvoj sídel, ekonomický rozvoj a aktivizace mikroregionu a rozvoj spolupráce) a dále dle § 50 odst. 1 a) - f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Účinnost Od
smlouva o založení sdružení
24.09.2002
stanovy
02.05.2002