Tisk

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

17.05.2002
Svazek obcí Českokamenicka - v likvidaci
Náměstí Míru 219
Česká Kamenice
407 22
70976899
Jan Papajanovský, předseda
Pavel Kryštůfek, místopředseda
členská schůze
předseda
místopředseda
revizní komise

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
Obecným předmětem činnosti svazku je koordinace společného postupu členských měst a obcí při realizaci jeho záměrů, včetně plánování investičních akcí do budoucna v návaznosti na potřeby celého regionu, rozvoj průmyslových zón, územních plánů, ochrana osob a majetku, prosazování společných zájmů, vytváření předpokladů pro vyvážený rozvoj zájmového území svazku dle strategie rozvoje a jejich priori (tj. rozvoj sídel, ekonomický rozvoj a aktivizace mikroregionu a rozvoj spolupráce) a dále dle § 50 odst. 1 písm. a) - f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Účinnost Od
smlouva o založení svazku
05.04.2002
stanovy
05.04.2002