Tisk

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

02.06.2003
Svazek obcí Podbořansko
Nám. Míru 166
Vroutek
439 82
71175369
Jaromír Kubelka, předseda
Jitka Dondová, místopředsedkyně
valná hromada
výkonná rada
předseda
místopředseda
kontrolní komise
tajemník

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
Zabezpečení co nejužší spolupráce obcí a měst v úsilí o dosažení optimálního rozvoje venkova, zabezpečení ochrany a prosazování společných zájmů; zastupování členů Svazku při jednání o aktivitách společného zájmu s třetími osobami; koordinace významných investičních akcí v zájmovém území i akcí lokálního významu, zabezpečování finančních prostředků při těchto aktivitách, koordinace územních plánů obcí a měst; koordinace zájmů a činností samospráv, koordinace nebo spolupráce na tvorbě veřejných vyhlášek, jejich formulační čistotě a právního opodstatnění; zpracovávání společných programů rozvoje mikroregionu Podbořansko, společný postup při přípravě, zpracování a financování projektů; všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území, společný postup při dosahování ekologické stability území, aktivní podpora krajino tvorby, včetně důsledné kontroly její realizace. Za předmět činnosti Svazku mohou být pokládány i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů Svazku, ale pouze dvou či více členů. Tyto aktivity Svazek také podporuje. Současně dbá na to, aby záměry a dosažené výsledky korespondovaly se zájmy Svazku a zájmy ostatních obcí, na těchto aktivitách nezúčastněných.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Účinnost Od
stanovy
09.06.2015
smlouva o založení svazku
24.04.2003