Tisk

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

17.06.2022
Svazek obcí pro sběrné místo
Obora 117
Obora
440 01
17297508
Marie Dvořáková, předsedkyně rady svazku
Mgr. Radek Kozák, jednatel svazku
členové rady: Bc. Daniel Horák, Vlastimil Ranuša
rada svazku
statutární orgán (předseda rady a jednatel)
kontrolní výbor

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
Spolupráce obcí na řešení odpadového hospodářství, zejména pak systému sběru a likvidace biologického odpadu a vytříděných komunálních odpadů (plasty, kovy, tetrapaky). Společným cílem obcí je optimalizace odpadového hospodářství s důrazem na třídění a recyklaci bio odpadů při minimalizaci ceny za svoz a jeho likvidaci a motivovat občany k minimalizaci směsného komunálního odpadu a třídění odpadů (plasty, kovy, tetrapaky.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Účinnost Od
smlouva o založení DSO
17.06.2022
stanovy - Svazek obcí pro sběrné místo
17.06.2022