Tisk

Rejstřík svazků/společenství obcí

svazek obcí
aktivní
21.08.1992
Euroregion Labe
Velká Hradební 484/2
Ústí nad Labem
400 01
44225946
sněm EL
rada EL
kontrolní komise EL
předseda (resp. místopředseda) EL
ředitel EL
smírčí komise EL

 

 

Osoby vykonávající působnost

Jméno Funkce Datum vzniku funkce Datum zániku funkce
Mgr. Ing. Petr Nedvědický
předseda
Ing. Jiří Anděl, CSc.
1. výkonný místopředseda
Mgr. Zuzana Schwarz-Bařtipánová
2. místopředsedkyně

Členské obce

Název IČO Datum vzniku členství Datum zániku členství

Předmět činnosti

Předmět činnosti
Účelem založení Euroregionu Labe je podpora rozvoje a spolupráce zejména v oblastech:
územního a regionálního plánování;
zachování a zlepšování životního prostředí;
rozvoje hospodářství a vyrovnání resp. růstu životní úrovně;
výstavby a přizpůsobení infrastruktury přesahující státní hranice;
prevence před živelnými pohromami, haváriemi, požáry apod.;
přeshraniční osobní dopravy;
turistiky a sportu;
kulturní výměny a péče o kulturní dědictví;
humanitní, sociální a vzdělávací spolupráce;
vzájemného setkávání občanů.

PŘEDMĚT ČINNOSTI:
Účelem dle odst. 2.1 Euroregionu dosahuje činností, jejímž předmětem je zejména:
posilování vzájemné informovanosti členů o výkonu jejich působnosti;
koordinace a vzájemná spolupráce členů při řešení problémů v oblastech vymezených účelem založení Euroregionu Labe;
podpora navazování partnerských vztahů se subjekty s podobným účelem a předmětem činnosti na území ČR a v zahraničí;
spolupráce s odbornými institucemi působícími v oblastech vymezených účelem založení Euroregionu Labem;
příprava, projednání a přijímání společných stanovisek a doporučení, určených dotčeným orgánům veřejné správy, dalším subjektům působícím v oblastech vymezených účelem založení Euroregionu Labem a občanské resp. odborné veřejnosti a projednávání těchto stanovisek s adresáty;
propagace činnosti Euroregionu Labe;
realizace investičních a neinvestičních projektů směřujících k rozvoji území Euroregionu Labe.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Sbírka listin

Název Příloha Účinnost Od
stanovy
09.04.2013
zápis z ustavující valné hromady
09.06.1992
zakladatelská smlouva
21.08.1992
dodatek č. 1 ke stanovám
15.03.2005