Rejstřík dobrovolných svazků obcí

21.08.1992
Euroregion Labe
Velká Hradební 2
Ústí nad Labem
400 01
44225946
Petr Medáček. Ing. - 1.výkonný místopředseda (platnost od: 28.03.2019)
(trvalé bydliště: Zahradní 341, Budyně nad Ohří)

Vladimír Lipský, Mgr. - ředitel EL

Petr Nedvědický, Mgr. Ing. - předseda EL (platnost od: 28.03.2019)
(trvalé bydliště: V Třešňové aleji 184/6, Ústí nad Labem)

Jiří Anděl, Ing. CSc. - 2. místopředseda EL (platnost od: 28.03.2019)
(trvalé bydliště: Riegrova 662/17, Děčín)
a) Sněm EL;
b) Rada EL;
c) Kontrolní komise EL;
d) předseda (resp. místopředseda) EL;
c) Ředitel EL;
e) Smírčí komise EL.

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
ÚČEL EL (čl. 2.1) - podpora rozvoje a spolupráce zejména v oblastech: územního a regionálního plánování; zachování a zlepšování životního prostředí; rozvoje hospodářství a vyrovnání resp. růstu životní úrovně; výstavby a přizpůsobení infrastruktury přesahující státní hranice; prevence před živelnými pohromami, haváriemi, požáry apod.; přeshraniční osobní dopravy; turistiky a sportu; kulturní výměny a péče o kulturní dědictví; humanitní, sociální a vzdělávací spolupráce; vzájemného setkávání občanů.
PŘEDMĚT ČINNOSTI EL (čl. 2.2.): posilování vzájemné informovanosti členů o výkonu jejich působnosti; koordinace a vzájemná spolupráce členů při řešení problémů v oblastech vymezených účelem založení EL; podpora navazování partnerských vztahů se subjekty s podobným účelem a předmětem činnosti na území ČR a v zahraničí; spolupráce s odbornými institucemi působícími v oblastech vymezených účelem založení EL; příprava, projednání a přijímání společných stanovisek a doporučení, určených dotčeným orgánům veřejné správy, dalším subjektům působícím v oblastech vymezených účelem založení EL a občanské resp. odborné veřejnosti a projednávání těchto stanovisek s adresáty; propagace činnosti EL; realizace investičních a neinvestičních projektů směřujících k rozvoji území EL.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Platnost Od Platnost Do
stanovy
09.04.2013
zakládací smlouva
09.06.1992