Tisk

Rejstřík svazků/společenství obcí

svazek obcí
aktivní
27.06.2019
SVAZEK OBCÍ PRO SILNICI II/260
Lovečkovice 40
Lovečkovice
411 45
08385254
členská schůze
předseda
místopředseda
kontrolní komise

 

 

Osoby vykonávající působnost

Jméno Funkce Datum vzniku funkce Datum zániku funkce
Radek Černý
předseda
Jan Mazíni
místopředseda

Členské obce

Název IČO Datum vzniku členství Datum zániku členství

Předmět činnosti

Předmět činnosti
1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:
a) úpravy provozu na komunikaci II/260 - vyloučení kamionové dopravy
b) obnovy provozu železniční dráhy Velké Březno - Úštěk
c) vybudování cyklostezky Malé Březno - Úštěk
d) rozvoje v oblasti cestovního ruchu v zájmovém území
e) správy shromažďování a odstraňování komunálních odpadů v zájmovém území.

2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.

3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Sbírka listin

Název Příloha Účinnost Od
smlouva o zřízení DSO
27.06.2019
stanovy SVAZEK OBCÍ PRO SILNICI II/260
27.06.2019