Rejstřík dobrovolných svazků obcí

18.12.1998
INTEGRO- Západ Českého Středohoří
Komenského nám. 17
Třebívlice
411 15
68982984
Ing. Jitka Nová - předseda
(trvalé bydliště: Žichov č.p.21)

PaeDr.Martina Patrovská - místopředseda
(trvalé bydliště: Sokolská 79, Třebenice)
shromáždění starostů; rada svazku; předseda svazku; místopředseda svazku; tajemník; kontrolní komise

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
1. Hlavní činnost svazku je zaměřena na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkající se :

a) propagace svazku a jeho zájmového území
b) koordinace významných investičních akcí v zájmovém území
c) koordinace územního plánování v zájmovém území
d) ochrany životního prostředí a kulturního dědictví
e) regionální a neregionální spolupráce a ostatních integračních snah, včetně mezinárodních aktivit
f) zřizování a správy kulturních, zdravotnických, sportovních, školních a předškolních zařízení a škol, sloužící k uspokojování potřeb občanů
g) zakládání a zřizování organizací sloužících k uspokojování potřeb více obcí prohlubování spolupráce členů svazku v oblastech jejich působnosti vymezené zákonem
h) sociální péče o občany
i) dalšího vzdělávání členů rad DSO, a to včetně zástupců členských měst a obcí
j) školní, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany (zák. č.133/1985 Sb., o požární ochraně § 69a), veřejného pořádku (zák. o obecní policii), ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata


2) Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3) Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; a to za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Platnost Od Platnost Do
zakladatelská smlouva
27.10.1998
stanovy
03.12.2009
27.01.2015