Tisk

Rejstřík svazků/společenství obcí

svazek obcí
aktivní
18.12.1998
INTEGRO - Západ Českého Středohoří - Poohří
Komenského náměstí 17
Třebívlice
411 15
68982984
shromáždění starostů rada svazku
předseda svazku místopředseda svazku tajemník
kontrolní komise

 

 

Osoby vykonávající působnost

Jméno Funkce Datum vzniku funkce Datum zániku funkce
Ing. Jitka Nová
předsedkyně
PaedDr. Martina Patrovská
místopředsedkyně

Členské obce

Název IČO Datum vzniku členství Datum zániku členství

Předmět činnosti

Předmět činnosti
1. Hlavní činnost svazku je zaměřena na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkající se:
a) propagace svazku a jeho zájmového území,
b) koordinace významných investičních akcí v zájmovém území,
c) koordinace územního plánování v zájmovém území,
d) ochrany životního prostředí a kulturního dědictví,
e) regionální a neregionální spolupráce a ostatních integračních snah, včetně mezinárodních aktivit,
f) zřizování a správy kulturních, zdravotnických, sportovních, školních a předškolních zařízení a škol, sloužící k uspokojování potřeb občanů,
g) zakládání a zřizování organizací sloužících k uspokojování potřeb více obcí prohlubování spolupráce členů svazku v oblastech jejich působnosti vymezené zákonem
h) sociální péče o občany
i) dalšího vzdělávání členů rad DSO, a to včetně zástupců členských měst a obcí
j) školní, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany (zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně - § 69a), veřejného pořádku (zákon o obecní policii), ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata.
2) Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3) Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; a to za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Sbírka listin

Název Příloha Účinnost Od
zakladatelská smlouva
27.10.1998
stanovy
27.01.2015