Rejstřík dobrovolných svazků obcí

08.02.2006
Jezero Milada
Velká Hradební 8
Ústí nad Labem
400 01
75072483
Ing. Věra Nechybová - předsedkyně správní rady (platnost od: 07.08.2015 do: 18.12.2018)
(trvalé bydliště: Církvice 44, 403 02, Ústí nad Labem)

Lenka Suchá - člen revizní komise (platnost od: 07.08.2015 do: 18.12.2018)

Josef Macháček - člen revizní komise (platnost od: 07.08.2015 do: 18.12.2018)

Tomáš Kupec - člen revizní komise (platnost od: 07.08.2015 do: 18.12.2018)

Bc. Jana Princová - předseda revizní komise (platnost od: 19.12.2018)
(trvalé bydliště: Dubice 12)

Tomáš Kupec - člen revizní komise (platnost od: 19.12.2018)
(trvalé bydliště: V polích 727/4, Trmice)

Martina Brousková - člen revizní komise (platnost od: 19.12.2018)
(trvalé bydliště: Luční 253, Chabařovice)

Mgr. Ing. Petr Nedvědický - předseda správní rady (platnost od: 19.12.2018)
(trvalé bydliště: V třešňové aleji 184/6, Ústí nad Labem)
a) valná hromada;
b) správní rada (tříčlenná)

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
1) Účelem založení Svazku je hájit společné zájmy členských obcí, vytvářet materiální a organizační podmínky pro řešení společných aktivit, problémů a projektů členských obcí v revitalizovaném území po bývalém lomu Chabařovice.
2) Předmět činnosti svazku je zaměřen prioritně na společné aktivity v těchto oblastech:
a) revitalizace území a vybudování infrastruktury pro cestovní ruch,
b) rozvoj rekreace a turistického ruchu v revitalizovaném území,
c) společné aktivity v ochraně přírody a životního prostředí,
d) společná propagace členských obcí a marketingové aktivity směřující k rozvoji celé zájmové oblasti kolem jezera Milada.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Platnost Od Platnost Do
smlouva
10.01.2006
stanovy
10.01.2006
stanovy a smlouva
01.04.2014