Rejstřík dobrovolných svazků obcí

proveden výmaz
01.11.2000
18.01.2019
18.01.2019
Mikroregion Bouřlivák
Teplická 297
Košťany
417 23
75079658
Ota Stehno, Ing. - předseda (platnost od: 27.03.2013)
(trvalé bydliště: Farní 82, 419 01 Mikulov)

Tomáš Sváda - místopředseda (platnost od: 27.03.2013)
(trvalé bydliště: SAB 582,417 01 Košťany)

Jaroslav Pok - místopředseda (platnost od: 27.03.2013)
(trvalé bydliště: Moldava č.p.6,Moldava)
Shromáždění starostů, předseda svazku, 3 místopředsedové svazku, tajemník sdružení.

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
a) Předmětem činnosti je:
1. Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku.
2. Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území.
3. Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.
4. Vytváření, projektování a realizace společných projektů, akcí a aktivit.
5. Společná podpora podnikání na území mikroregionu.
6. Snižování nezaměstnanosti v teritoriu zájmového území.
7. Zvýšení atraktivity zájmového území pro investory.
8. Vytváření, zmnožování a správa společného majetku sdružení.
9. Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území.
10. Společný postup při dosahování ekologické stability území a jeho trvalé obyvatelnosti.
11. Zastupování členů sdružení při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.).
12. Vytváření předpokladů pro podnikatelskou a spolkovou činnost.
13. Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí.
14. Propagace sdružení a jeho zájmového území.
15. Informační a iniciační činnost vůči podnikatelským subjektům a obyvatelům zájmového území.

b) Za předmět činnosti sdružení se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů. V takovém případě je povinností sdružení dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy sdružení jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje shromáždění členů odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.

c) Sdružení je oprávněno zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Platnost Od Platnost Do
zakladatelská smlouva
12.09.2000
stanovy
03.10.2000