Tisk

Rejstřík svazků/společenství obcí

svazek obcí
... vyberte
01.11.2000
18.01.2019
18.01.2019
Mikroregion Bouřlivák
Teplická 297
Košťany
417 23
75079658
Shromáždění starostů, předseda svazku, 3 místopředsedové svazku, tajemník sdružení.

 

 

Osoby vykonávající působnost

Jméno Funkce Datum vzniku funkce Datum zániku funkce
Ota Stehno, Ing.
předseda
27.03.2013
Tomáš Sváda
místopředseda
27.03.2013
Jaroslav Pok
místopředseda
27.03.2013

Členské obce

Název IČO Datum vzniku členství Datum zániku členství

Předmět činnosti

Předmět činnosti
a) Předmětem činnosti je:
1. Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku.
2. Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území.
3. Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.
4. Vytváření, projektování a realizace společných projektů, akcí a aktivit.
5. Společná podpora podnikání na území mikroregionu.
6. Snižování nezaměstnanosti v teritoriu zájmového území.
7. Zvýšení atraktivity zájmového území pro investory.
8. Vytváření, zmnožování a správa společného majetku sdružení.
9. Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území.
10. Společný postup při dosahování ekologické stability území a jeho trvalé obyvatelnosti.
11. Zastupování členů sdružení při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.).
12. Vytváření předpokladů pro podnikatelskou a spolkovou činnost.
13. Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí.
14. Propagace sdružení a jeho zájmového území.
15. Informační a iniciační činnost vůči podnikatelským subjektům a obyvatelům zájmového území.

b) Za předmět činnosti sdružení se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů. V takovém případě je povinností sdružení dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy sdružení jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje shromáždění členů odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.

c) Sdružení je oprávněno zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Sbírka listin

Název Příloha Účinnost Od
zakladatelská smlouva
12.09.2000
stanovy
03.10.2000