Tisk

Rejstřík svazků/společenství obcí

svazek obcí
aktivní
13.04.2004
Mikroregion Cínovec
Ruská 264/128
Dubí
417 01
71214429
valná hromada
předseda mikroregionu
místopředsedové mikroregionu

 

 

Osoby vykonávající působnost

Jméno Funkce Datum vzniku funkce Datum zániku funkce
Mgr. Štěpán Türb
předseda
Ing. Vít Rous
místopředseda

Členské obce

Název IČO Datum vzniku členství Datum zániku členství

Předmět činnosti

Předmět činnosti
1. Předmětem činnosti je:
a) Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku.
b) Koordinace zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území.
c) Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.
d) Vytváření, projektování a realizace společných projektů, akcí a aktivit.
e) Vytváření, navyšování a správa společného majetku mikroregionu.
f) Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území.
g) Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti.
h) Zastupování členů mikroregionu při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.).
i) Vytváření předpokladů pro podnikatelskou a spolkovou činnost.
j) Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí.
k) Propagace mikroregionu a jeho zájmového území.
l) Informační a iniciační činnost vůči podnikatelským subjektům a obyvatelům zájmového území.
m) Příprava a realizace společných projektů, akcí a aktivit v zájmovém území.
2. Za předmět činnosti mikroregionu se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů. V takovém případě je povinností mikroregionu dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy mikroregionu jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje valná hromada odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.
3. Mikroregion je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Sbírka listin

Název Příloha Účinnost Od
zakladatelská smlouva
18.03.2004
stanovy
13.03.2004
stanovy aktuální
20.03.2007