Rejstřík dobrovolných svazků obcí

13.04.2004
Mikroregion Cínovec
Ruská 264
Dubí
417 01
71214429
Bc. Jana Čermáková - předseda (platnost od: 01.01.2015)
(trvalé bydliště: Proboštovská 26/2, Proboštov)

Mgr. Jiří Šiller - místopředseda (platnost od: 01.01.2015)
(trvalé bydliště: Pohraniční stráže 480, Dubí)

Ing. Radoslav Bartůněk - místopředseda (platnost od: 01.01.2015)
(trvalé bydliště: Sokolská 323/16, 417 31, Novosedlice)

Bc. Jana Čermáková - člen kontrolního výboru (platnost od: 01.01.2016)

Bc. Štěpán Türb - člen kontrolního výboru (platnost od: 01.01.2016)

Zdeňka Chládková - člen kontrolního výboru (platnost od: 01.01.2016)
Valná hromada;
předseda mikroregionu;
místopředsedové mikroregionu;
kontrolní výbor.

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
1. Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku; koordinace zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území; koordinace významných investičních akcí v zájmovém území; vytváření, projektování a realizace společných projektů, akcí a aktivit; vytváření, navyšování a správa společného majetku mikroregionu; všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území; společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území; společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti; zastupování členů mikroregionu při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními patrnery, kontrolními orgány apod.); vytváření předpokladů pro podnikatelskou a spolkovou činnost; zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí; propagace mikroregionu a jeho zájmového území; informační a iniciační činnost vůči podnikatelským subjektům a obyvatelům zájmového území; příprava a realizace společných projektů, akcí a aktivit v zájmovém území. 2. Za předmět činnosti mikroregionu se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů. V takovém případě je povinností mikroregionu dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy mikroregionu jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje valná hromada odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit. 3. Mikroregion je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Platnost Od Platnost Do
zakladatelská smlouva
18.03.2004
stanovy
13.03.2004
20.03.2007
stanovy
20.03.2007