Vstupní vzdělávání úředníků

. Publikováno v Vstupní vzdělávání úředníků. Zobrazení: 6056

Ústecký kraj má akreditaci vzdělávacího programu „Vstupní vzdělávání“ pro nové úředníky územních samosprávných celků. Číslo akreditace vzdělávací instituce – AK/I-26/2015, číslo akreditace vzdělávacího programu AK/VV-8/2015.

Vzdělávací program je určený výhradně úředníkům územních samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Kurz se koná v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem. Studijní materiály obdrží účastníci na místě. Na základě účasti na celé vzdělávací akci obdrží účastník na závěr kurzu osvědčení.

Účastníky přihlašujte nejpozději 10 dní před zahájením kurzu. Po vyplnění předběžného elektronického formuláře obdržíte na kontaktní e-mail zpracovanou přihlášku, kterou opatřete elektronickým podpisem, případně podpisem a razítkem a zašlete datovou schránkou nebo e-mailem.

Na základě přihlášky Vám bude vystavena zálohová faktura, po platbě obdržíte daňový doklad. Cena kurzu je 1 840,- Kč. Ubytování a obědy nezajišťujeme.

Pořádání kurzu je podmíněné minimálním počtem 10 účastníků.

 

Pozvánka a program kurzu ke stažení!

 

Předběžná přihláška

 

Vzdělávací moduly vstupního vzdělávání a časová dotace:

 1. Právo a veřejná správa
  4 hodiny přednáška
  6 hodin samostudium

 2. Informatika a eGovernment
  3 hodiny přednáška
  3 hodiny samostudium

 3. Veřejné finance
  4 hodin přednáška
  2 hodiny samostudium

 4. Organizace a řízení správního úřadu – Veřejná správa v ČR
  4 hodin přednáška
  4 hodiny samostudium

 5. Organizace a řízení správního úřadu – Organizace a řízení úřadu
  4 hodiny přednáška
  4 hodiny samostudium

 6. Evropské právo
  2 hodiny samostudium