Tisk

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

14.01.2000
Mikroregion PORTA-BOHEMICA
Kamýk č.p.65
Litoměřice
412 01
70582688
Ludmila Pafelová - předseda (platnost do: 10.11.2018)
(trvalé bydliště: Velké Žernoseky č.p.100, 412 01)

Petr Liška,Ing. - místopředseda
(trvalé bydliště: Nová 63, 410 02 Malé žernoseky)

Dana Horká, Ing. - místopředseda
(trvalé bydliště: Michalovice č.p.44, 412 01)

Andrea Svobodová Křešová - člen kontrolního výboru

Petr Soldátek - člen kontrolního výboru

Zdeňka Voldánová - člen kontrolního výboru

Miroslava Vencláková - předseda (platnost od: 19.11.2018)
(trvalé bydliště: Libochovany244)
Rada svazku
předseda sdružení;
místopředsedové sdružení;
kontrolní výbor

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
Společný postup členských obcí při získávání finančních prostředků z fondů, nadací a jiných státních i nestátních zdrojů důležitých pro financování rozvoje zájmového území; plánování a realizace významných investičních akcí v rámci území sdružení; ochrana životního prostředí na území sdružení; sociální, zdravotnická a kulturní spolupráce členských obcí; vzájemná finanční pomoc členských obcí; plánování a zřizování zařízení sloužících k uspokojování potřeb občanů všech členských obcí; zřizování podnikatelských nebo nepodnikatelských subjektů určených pro uskutečňování cílů sdružení. Za předmět činnosti sdružení se považují i takové aktivity, které se týkají pouze jedné členské obce, pokud se vztahují na zájmy sdružení jako celku.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Účinnost Od
stanovy
29.11.1999
zakladatelská smlouva
29.11.1999