Tisk

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

17.05.2004
Mikroregion Stropník
Nám. Republiky 5
Duchcov
419 01
71225340
Mgr. Zbyněk Šimbera, předseda
Ing. Milan Fábera, místopředseda
členové revizní komise: Ing. Jiří Fürst, Ing. Jiří Macháček, David Groh
schůze členských obcí
předseda
místopředseda
revizní komise

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
1. Předmět činnosti svazku:
a) rozvoj cestovního ruchu založený na atraktivnosti oblasti
b) koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu včetně příslušných komplexních služeb
c) zajištění informačního servisu pro potřeby cestovního ruchu s vypracovaným marketingem
d) propagace a reprezentace oblasti na mezinárodních a tuzemských výstavách a veletrzích cestovního ruchu
e) rozvoj sportovních a kulturních aktivit
f) rozvoj kulturního dědictví a tradic (péče o památky)
g) všeobecná ochrana životního prostředí
h) úkoly v oblasti školství
i) veřejná osobní doprava k zajištění dopravní obslužnosti území
j) koordinace významných investičních akcí
k) publikační a propagační činnost
l) spolupráce na vytvoření strategie rozvoje oblasti Svazku obcí Mikroregion Stropník
m) zastupování členů svazku v jednání o společných věcech s třetími osobami. Pro dosažení těchto cílů bude svazek usilovat o spolupráci se státem, kraji, obcemi, občany, podnikatelskými a ostatními subjekty. Na základě této spolupráce zastupuje zájmy celé oblasti navenek.
2. Svazek obcí je oprávněn býti členem nebo samostatně či s dalšími účastníky zakládat podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Účinnost Od
smlouva o založení svazku
03.05.2004
stanovy 03.05.2004
03.05.2004
dodatek stanov č. 1
16.03.2007
stanovy 13.06.2014
13.06.2014
stanovy 24.06.2016
24.06.2016