Tisk

Rejstřík svazků/společenství obcí

svazek obcí
aktivní
24.02.2000
Svazek obcí Sever
Lipová 422
Lipová
407 81
70810141
valná hromada
předseda
místopředseda
kontrolní komise

 

 

Osoby vykonávající působnost

Jméno Funkce Datum vzniku funkce Datum zániku funkce
Robert Holec
předseda
Pavel Svoboda
místopředseda

Členské obce

Název IČO Datum vzniku členství Datum zániku členství

Předmět činnosti

Předmět činnosti
1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:
a) oblasti školství
b) oblasti sociální péče
c) oblasti rozvoje kultury
d) rozvoje cestovního ruchu
e) požární ochrany
f) ochrany veřejného pořádku
g) ochrany životního prostředí
h) správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů
i) podpory podnikání a rozvoje služeb v zájmovém území
j) zajišťování dopravní obslužnosti
k) propagace svazku a jeho zájmového území.
2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Sbírka listin

Název Příloha Účinnost Od
stanovy Svazku obcí Sever 11.01.2000
11.01.2000
dodatek stanov Svazku obcí Sever č. 1
03.08.2000
dodatek stanov Svazku obcí Sever č. 2
20.12.2000
dodatek stanov Svazku obcí Sever č. 3
20.05.2011
dodatek stanov Svazku obcí Sever č. 4
08.03.2013
dodatek stanov Svazku obcí Sever č. 5
15.01.2016
stanovy Svazku obcí Sever 17.06.2016
17.06.2016