Cena Zlaté cimbuří – Památka Ústeckého kraje za rok 2023

Hlasujte v soutěži o nejlepší projekt a realizaci obnovy kulturní památky spočívající v rekonstrukci, restaurování, revitalizaci či opravě a zároveň za prezentaci a propagaci této památky v průběhu předešlého kalendářního roku. Oceněny budou 3 nejlepší projekty. Hlasovat můžete nejpozději do 31.08.2024.

Hlasování

Neplatný vstup

Tento email byl již použit.